O technice kreslení portrétů

Kurz kreslení portrétů metodou Betty Edwards, u nás známe jako Kreslení pravou mozkovou hemisférou.
Dr. Betty Edwards patří k renomovaným pedagogům v oblasti umění a kreativity. Svou metodu "kreslení pravou stranou mozku" rozvinula v roce 1979. Je považována za nejefektivnější vyučovací metodu kreslení, jaká byla dosud vyvinuta. Podstatnou část intenzivního školení tvoří praktická cvičení, která demonstrují účastníkům jejich schopnost naučit se kreslit a též vidět věci jasněji.

Základy učební techniky používané při "kreslení pravou mozkovou hemisférou" se opírají o práci neurobiologa Rogera W. Sperryho, který za sůj objev funkcí mozkových hemisfér získal v roce 1981 Nobelovu cenu.
Dr. Edwards je emeritní profesorkou California State University, Long Beach a doposud se věnuje své práci ve funkci ředitelky výzkumného centra zaměřeného na aplikaci poznatků výzkumu mozkových hemisfér.

Pravá mozková hemisféra je zodpovědná za kreativní projevy člověka. Levá mozková hemisféra je analytická. Jako děti jsme používali především pravou/kreativní část mozku. Během našeho dospívání a dalšího života však používáme především levou/analytickou část mozku. Ideální pro člověka by ovšem bylo, kdyby obě hemisféry fungovaly v rovnováze.

Na kurzu se naučíte cvičení, která vám pomohou vědomě aktivovat pravou mozkovou hemisféru a pomocí dechových, prostorových a kreslících cvičení obě hemisféry účinně propojit.
Díky technikám práce s tužkou, budete domů odcházet s dokonalým portrétem.